Friday, September 11, 2020

Group exhibition "SYNESTHESIA - forms and colors of music" according to the music of "Awakening" by Matej Meštrović.


CALM
a brooch, is like looking at a frozen moment in which everything is in sync. Matter permeates in the meditative tone of transparent components. Like music in which the tones do not oscillate but are close in frequency.
Material and technique: combined technique - resin, cultivated pearl, elastic nylon thread
Dimensions: 8 * 9 * 1 cm
Year of creation: 2020


SMIRAJ
Broš, je kao pogled na zamrznut trenutak u kojem je sve u skladu i sinkronizirano. Materije se prožimaju u meditativnom tonu transparentnih komponenti. Kao glazba u kojoj tonovi ne osciliraju već su si bliski u frekvenciji.
Materijal i tehnika: kombinirana tehnika - resin, kultivirana perla, elastični najlonski konac
Dimenzije: 8*9*1 cm
Godina nastanka: 2020.

TICK - TACK
The brooch is in the shape of a pendulum, like the pendulum of a clock. Hypnotizes and relaxes. Meditative music is poured into the metal of organic composition. The elements are round and rounded. An impression of tenderness is left in keeping with the notes of the music.
Material, technique: combined technique - silver, diamond crystals, enamel color
dimensions: 15 * 4 * 2 cm
Year of creation: 2020

TIK - TAK
Broš je u formi njihala, kao njihalo sata. Hipnotizira i relaksira. Meditativna glazba je pretočena u metal organske kompozicije. Elementi su okrugli i zaobljeni. Ostavlja se dojam nježnosti u skladu sa notama glazbe.
Materijal, tehnika: kombinirana tehnika - srebro, dijamantni kristali, emajl boja
dimenzije: 15*4*2 cm
Godina nastanka: 2020.
Video postava izložbe je snimio Matej Meštrović osobno, hvala mu u ime svih umjetnika koji izlažu!

https://www.facebook.com/MatejMestrovicPiano/videos/257939811963728


Grupna izložba članova ULUPUH-a "Sinestezija - oblici i boje glazbe"

prema glazbi "Awakening" Mateja Meštrovića.

Tematska, selektirana izložba članova ULUPUH-a

 

Galerija ULUPUH

Ilica 13 / 1. kat, Zagreb

10 - 23. rujna 2020.


Autorica koncepcije: Željka Mezić

Kustosica i selektorica izložbe: Sonja Švec Španjol

Izlažu: Patricio Aguero, Zdenka Bilušić, Rea Boschi Gogolja, Josipa Čamber, Teodora de Both, Ines Delač, Damir Facan-Grdiša, Hrvoje Grgić, Tatjana Grgurina Vučetić, Ruža Hodak, Nataša Jeletić, Vesna Kolobarić, Sabina Kolonić, Andreja Krušelj, Tomislav Marić, Željka Mezić, Ljerka Njerš, Margareta Peršić, Božica Petković, Nika Petrović, Snježana Pokos-Vujec, Dijana Rajković, Nataša Rašović Bodiš, Julijana Rodić Ozimec, Sanja Šebalj, Svebor Vidmar, Marijana Županić Benić


„Ova izložba temelji se na paradigmi da svi, barem donekle, doživljavamo sinesteziju te da je ona izraženija kod kreativaca. U sklopu izložbe zadana je instrumentalna glazbena tema “Awakening” poznatog hrvatskog pijanista i skladatelja Mateja Meštrovića s njegovog albuma “Sounds of Velebit”. Autori su pozvani da vizualiziraju ono što čuju tj. da interpretiraju kakav je oblik i boja glazbe, koje emocije, sjećanja ili stanja uma inicira zadana glazbena tema, te kako materijalizirati zvuk i njegove refleksije u nama. Od ukupno 35 prijavljenih umjetnika, odabrano je 27 autora koji su slušajući instrumentalnu glazbenu temu ponudili vlastite interpretacije doživljenog. Različitost i individualnost percipiranja i likovnog interpretiranja zadane glazbene teme dodatno je potvrdila kako doživljaj i viđenje svijeta nisu univerzalni kod svih ljudi, pa se tako i doživljaj sinestezije razlikuje od osobe do osobe. U mediju umjetničkog nakita, objekta, skulpture, lutke, tekstila, slikarstva, ilustracija, crteža i video radova umjetnici su nadišli doslovnu interpretaciju, zašli dublje u svoju nutrinu te ponudili iznimno raznolike i originalne interpretacije.“ Sonja Švec Španjol, iz predgovora


Izložba će se moći razgledati od 11.9. do 23.9. u Galeriji ULUPUH, Ilica 13/1.kat, Zagreb radnim danom od 10 do 17 sati i subotom od 10 do 13 sati. Nedjeljom i praznikom Galerija je zatvorena. Ulaz je slobodan.

 

Organizator izložbe: ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti


Izložba je realizirana uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba.


Posebna zahvala Mateju Meštroviću na ustupanju skladbe "Awakening" s albuma "Sounds of Velebit" za potrebe izložbe.


FOTOGRAFIJE POSTAVA IZLOŽBE I FOTOGRAFIJE OTVORENJA MOŽETE POGLEDATI U ALBUMU KUSTOSICE Sonje Švec Španjol: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=sonja.svec&set=a.10158637514914836 

Tuesday, August 11, 2020

WIRE IN TIME, small sculpture

 A wire like lightning passes through a cloud. All substances abstractly imitate reality with colors and tactility. Black is a strong non-color to express all expressions. The absence of colors is noticeable. This is how our Planet looks like right now. I only recorded the consequences with my art. I recorded the consequences of the exploitation of the modern man of this Planet and the necessity for change. 

The wire is rusted found object. It could have been a waste, but I extended its meaning of his existence. Wood is waste from some wood workshop. Ecology is always exist in my work.

In the middle of resin square is rusted wire. Around of wire I was make texture by grinding and with small torch to make effect of lightning.

Black geometric ornament is solid wood burned on front side to make texture. That burned part is covered with resin to be stabile surface. All sculpture is on resin square with 4 resin legs. Looks like she floating because legs arenot visible. Interesting effect!

AVAILABLE in my web shop in Saatchi Gallery:

https://www.saatchiart.com/account/artworks/337196

WIRE IN TIME, small sculpture, front view 

Thursday, June 25, 2020

55th ZAGREB SALON of Applied Arts and Design

EN - CRO
scrol down for photos

Grand opening of the 55th ZAGREB SALON of Applied Arts and Design - Wednesday, June 24 at 7 pm in the open air in front of the Nikola Tesla Technical Museum, Savska cesta 18, Zagreb. This year's Salon is realized in two spaces of the Technical Museum Nikola Tesla - Exhibition Hall next to the main building and Hall V and in the ULUPUH Gallery, which will also be open on the opening day from 19 to 21 hours. Information for jewelry lovers - all jewelry will be exhibited in the gallery ULUPUH, Ilica 13, 1st floor. And my 2 brooches among them.. Duration of exhibitions 24.06.2020. - 14.07.2020.

"Zagreb Salon is a prestigious national exhibition of contemporary art in the field of visual arts, design and architecture, with a long, 50-year tradition. This year's 55th edition of this event is organized by ULUPUH and led by Ivana Bakal, director of the Salon, dedicated to applied arts and design. The central theme of the Salon entitled "Pulse of the Moment or What Moves You" was conceived by Iva Körbler, curator and author of the concept. selected 133 authors and groups of authors and 250 art works, with about fifty invited authors.

Exhibition organizer: ULUPUH

Partners: Nikola Tesla Technical Museum and Mimara Museum

The exhibition was financially realized with the support of the Ministry of Culture of the Republic of Croatia and the City Office for Culture of the City of Zagreb.

For more information about the salon and accompanying events, follow the website of the salon https://55zagrebackisalon.com/ and Facebook of the 55th Zagreb Salon. "

CRO

Svečano otvorenje 55. ZAGREBAČKOG SALONA primijenjene umjetnosti i dizajna - srijeda, 24. lipnja u 19 sati na otvorenom prostoru ispred Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Savska cesta 18, u Zagrebu. Ovogodišnji se Salon realizira u dva prostora Tehničkog muzeja Nikola Tesla – Izložbenoj dvorani uz glavnu zgradu i Hali V te u Galeriji ULUPUH koja će se također moći posjetiti na dan otvorenja u vremenu od 19 – 21 sat. Informacija za ljubitelje nakita - sav nakit će biti izložen u galeriji ULUPUH, Ilica 13, 1. kat. I moja 2 broša među njima.

"Zagrebački salon ugledna je nacionalna izložba suvremenog stvaralaštva na polju vizualnih umjetnosti, dizajna i arhitekture, s dugom, 50-godišnjom tradicijom. Ovogodišnje, 55. izdanje ove manifestacije realizira se u organizaciji ULUPUH-a i pod vodstvom Ivane Bakal, ravnateljice Salona, a posvećeno je primijenjenim umjetnostima i dizajnu. Središnju temu Salona pod nazivom "Puls trenutka ili što vas pokreće" osmislila je Iva Körbler, kustosica i autorica koncepcije. Na natječaj za sudjelovanje na Salonu prijavilo se 247 autora i grupa autora te čak 503 rada. Šesteročlani žiri odabrao je 133 autora i grupa autora te 250 radova, uz pedesetak pozvanih autora.

Organizator izložbe: ULUPUH

Partneri: Tehnički muzej Nikola Tesla i Muzej Mimara

Izložba je financijski realizirana uz potporu Ministarstva kulture RH i Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba.

Za više informacija o salonu i popratnim događanjima pratite web stranicu salona https://55zagrebackisalon.com/ i Facebook 55. zagrebačkog salona. "

MY BROOCHES
MOJI BROŠEVI
BUD, brooch, burlap fabric is electroformed and coated with a layer of copper. Electroforming is a lesser known technique in Croatia, it is an alchemy by which the tactility of organic matter is changed and turned into copper. By recycling discarded burlap rags, burlap came to life anew in the form of a brooch. Like a bud that will come to life with new life in fashion combinations instead of a rag burdening the Planet like waste. Recycling inspires me and carries me creatively throughout my artistic career. There is a lot of waste created by modern life which gives me a lot of work so a little hill of my art grows.
MATERIAL: burlap fabric, copper, silk, thread, copper wire, copper tube.
The burlap fabric is electroformed and coated with a layer of copper. Electroforming is a lesser known technique in Croatia. It is an alchemy by which organic matter changes its tactility and turns it into copper, giving it the strength and tactility of a metal. I pulled a thin copper wire out of the broken electrical appliances, wrapped it around the steel wire, and gave it an organic look that came out of the burlap like two prongs. One prong ends with a silk bud. The whole brooch is a product of recycling.

PUPOLJAK, broš, Tkanina od jute je elektrooblikovana i presvučena slojem bakra. Elektrooblikovanje je manje poznata tehnika u Hrvatskoj, to je alkemija kojom se organskoj materiji mijenja taktilnost i pretvara u bakar. Reciklažom odbačene jutene krpe, juta je zaživjela novi život u obliku broša. Kao pupoljak koji će zaživjeti novim životom u modnim kombinacijama umjesto da je krpa opteretila Planet kao otpad. Reciklaža me inspirara i kreativno nosi tokom cijele umjetničke karijere. Puno je otpada stvorenog modernim životom što mi daje puno posla pa malo brdašce mog arta raste.
MATERIJAL: jutena tkanina, bakar, svila, konci, bakrena žica, bakrena cijev.
Tkanina od jute je elektrooblikovana i presvučena slojem bakra. Elektrooblikovanje je manje poznata tehnika u Hrvatskoj. To je alkemija kojom se organskoj materiji mijenja taktilnost i pretvara u bakar, dajući joj čvrstoču i taktilnost metala. Tanku bakrenu žicu sam izvukla iz pokvarenih električnih uređaja, omotala oko čelične žice i dala joj organski izgled koja kao dva kraka izlazi iz jute. Jedan krak zvršava popljkom od svile. Cijeli je broš produkt reciklaže.


back side
stražnja strana

RHYTHM, brooch,
RHYTHM line as the rhythm of words in prayer, calmness and spiritual peace created by looking at organically permeated tones and tactility of matter. The rhythm of different substances is organically permeated, although according to tactile players they are opposite, hot or cold, organic or inorganic. The corrugated cardboard was turned into copper by the electroforming technique. I love the challenge that technique gives. Any soft material can become metal and come to life in eternity in the art of jewelry. The corrugated cardboard was recycled, dipped in epoxy resin in symbiosis with silver and thread, and ended up on my little hill of recycled art.
MATERIAL: corrugated cardboard, epoxy resin, silver, thread.
The brooch is made using combined techniques. I love the challenge of combining techniques and matter. The corrugated cardboard was transformed into copper by alchemy, electroforming technique, and gained the strength of the metal. It is immersed in epoxy resin with an ornament of silver and bright green wrapped thread.

RITAM, broš,
RITAM linija kao ritam riječi u molitvi, smirenje i duhovni mir stvoreni pogledom na organski prožete tonove i taktilnosti materije. Ritam različitih materija se organski prožimaju iako su po taktilnisti u suprotnosti, tople ili hladne, organske ili anorganske. Rebrasti karton je pretvoren u bakar tehnikom elektrooblikovanja. Volim izazov koja ta tehnika daje. Svaka mekana materija može postati metal i zaživjeti u vječnost u artu nakita. Rebrasti karton je recikliran, utopljen u epoksidnoj smoli u simbiozi sa srebrom i koncima i završio na mom malu brdašcu recikliranog arta.
MATERIJAL: rebrasti karton, epoksidna smola, srebro, konac.
Broš je napravljen kombiniranim tehnikama. Volim izazov kombinacije tehnika i materija. Rebrasti karton je alkemijom, tehnikom elektrooblikovanja pretvoren u bakar i dobio je čvrstoču metala. Utopljen je u epoksilnoj smoli sa ornamentom srebra i kričavo zelenog omotanog konca.

back side
stražnja strana


invitation
pozivnica


Sunday, June 21, 2020

RETROSPECTIVE OF TEXTILE JEWELERY

Periodically it is good to make a retrospective of creativity, we evolve over the years!
Emotions change just as much as inspirations. I have a new cycle of textile and mixed media jewelry in preparation. In accordance with the new cycle, I am currently in the phase of renovating the studio. I look forward to new more functional works benchs. The walls will have a different color and the whole atmosphere will be different. The workspace will be more inspiring ... bthw, it's a small studio, with lots of tools and machines. Currently, the law of creative chaos reigns in the studio :)))
For now, enjoy a retrospective of textile jewelry made from 2013-2020. years.

Periodično je dobro napraviti retrospektivu stvaralaštva, evoluiramo tokom godina!
Emocije se mijenjaju jednako kao i inspiracije. U pripremi imam novi ciklus tekstilnog i mixed media nakita. U skladu sa novim ciklusom upravo sam u fazi renoviranja ateljea. Veselim se novim funkcionalnijim radnim stolovima. Zidovi će imati drugu boju i cijela atmosfera će biti drugačija. Radni prostor će biti inspirativniji...bthw, mali je atelje, a puno alata i strojeva.  Trenutno u ateljeu vlada zakon kreativnog kaosa :))) 
Za sada, uživajte u retrospektivi tekstilnog nakita napravljenoga od 2013-2020. godine.Visit my art shops:
VESNAjewelryART - women jewelry
https://www.etsy.com/shop/VESNAjewelryART
VESNAmanJEWELRY - man jewelry
VESNAenamelJEWELRY - enamel jewelry
https://www.etsy.com/shop/VESNAenamelJEWELRY
VESNAfiberART - fiber jewelry
https://www.etsy.com/shop/VESNAfiberART
FACEmaskCRO - face mask
https://www.etsy.com/shop/FACEmaskCROWednesday, June 17, 2020

The FOREST exhibition

The FOREST exhibition is closed today. These were my exhibits at the exhibition in the ULUPUH gallery, Ilica 13, 1st floor, Zagreb.
In the same space, in a few days, a part of the exhibition of the biennial exhibition ZAGREB SALON for Applied Art and Design will open, where my 2 works will be exhibited. The global crisis continues, but artists are working hard :)

The exhibition could be viewed in the ULUPUH gallery, Ilica 13/1 until June 15, on weekdays from 10 am to 5 pm, on Saturdays from 10 am to 1 pm.
Concept and art exhibition: Davorin Klarić
Exhibition curator and selector: Branka Hlevnjak
More about exhibition you can read and see on official ULUPUH web page: https://ulupuh.hr/art-eco-suma/

CONCEPT OF MY WORKS
Textile necklaces are an homage to the burned forests. Around a piece of wood, life grows like buds and the forest comes to life again. The colors of new forest life sparkle in the forms of silk, thread, wood, glass beads and semi-precious stones. Life goes on!


Izlozba ŠUMA danas je zatvorena. Ovo su bili moji exsponati na izlozbi u galeriji ULUPUH, Ilica 13, 1 kat, Zagreb.
U istom prostoru za nekoliko dana se otvara dio postava bijenalne izlozbe ZAGREBACKI SALON za primijenjenu umjetnost i dizajn na kojem ce biti izlozena moja 2 arta. Globalna kriza traje, ali umjetnici vrijedno rade :)
Više o izložbi možete pročitati i vidjeti na službenoj web stranici ULUPUH-a: https://ulupuh.hr/art-eco-suma/


KONCEPT MOJIH RADOVA
Tekstilne ogrlice su homage opožarenim šumama. Oko jednog komada drveta kao pupoljci raste život i šuma opet oživljava. Zaiskre boje novog šumskog života u oblicima svile, konaca, drveta, staklenih perli i poludragog kamenja. Život se nastavlja!

____________________
Brown branch, 2019
necklace (combined technique, wood, threads, pearls, opal, lapis lazuli, coral, glass beads), 58x20x3 cm

Smeđa grana, 2019.
ogrlica (kombinirana tehnika, drvo, konci, biseri, opal, lapis lazuli, koralj, staklene perle), 58x20x3 cm

Green Branch, 2019
necklace (combined technique, silk, wood, silver, glass beads, gold pyrite, cotton threads, colors), 65x20x3 cm

Zelena grana, 2019.
ogrlica (kombinirana tehnika, svila, drvo, srebrno, staklene perle, zlatni pirit, pamučni konci, boje), 65x20x3 cm Green View, 2019
necklace (silk, wood, emerald, threads, brass, colors), 55x10x3 cm

Zeleni pogled, 2019.
ogrlica (svila, drvo, smaragd, konci, mesing, boje), 55x10x3 cm


This is how my necklaces looks like in the exhibition setup in a composition with a kapafix panel 70 * 100 cm and one small stump 20 * 22 cm

Ovako izgledaju moje ogrlice u postavu izložbe u kompoziciji sa kapafix panooom 70*100cm i jednim malim panjem 20*22 cm 
Monday, March 23, 2020

group exhibition "Surrogate"

CRO - EN
skupna izložba članova tekstilne sekcije ULUPUH-a uz poziv gostima izložbe
"Stvarnost surogata ili surogat stvarnosti"
Inspiracija za izložbu je crtani film SUROGAT, r. Dušan Vukotić, 1961. i Bauhaus:
a group exhibition of members of the textile section of ULUPUH with an invitation to the guests of the exhibition
"Surrogate reality or reality surrogate"
The inspiration for the exhibition is the cartoon SUROGAT, directed by Dusan Vukotic, 1961 and the Bauhaus:


19.03.2020. otvorena je izložba "Stvarnost surogata ili surogat stvarnosti" u Galeriji ULUPUH, Ilica 13/1, Zagreb. Moja 3 eksponata su selektirana za ovu skupnu izložbu tekstilne sekcije ULUPUH-a uz pozvane goste izložbe. Zbog korona virusa galerija je zatvorena za posjetitelje, ali zahvaljući galeriji ULUPUH i HRT-u snimljen je odličan video za virtualnu šetnju, moji radovi su na 56 sec. Video je na kraju teksta:

EN
a group exhibition of members of the textile section of ULUPUH with an invitation to the guests of the exhibition
"Surrogate reality or reality surrogate"
03/19/2020. the exhibition "Surrogate Reality or Surrogate Reality" opened at ULUPUH Gallery, Ilica 13/1, Zagreb. My 3 exhibits were selected for this group exhibition of the textile section of ULUPUH with invited guests of the exhibition. Due to the virus corona, the gallery is closed to visitors, but thanks to the ULUPUH gallery and Croatian Radio Television, a great video for a virtual walk was filmed, my works are at 56 sec. Video is on the end of text:
i katalog je dostupan on line:
and the catalog is available online:

Izložba je prikazana na Hrvatskoj Radio Televiziji HRT Magazin:
Exhibition is presented on Croatian Radio Television HRT Magazin:


Ovo je moj rad SUNCE NAŠE SIVO, 70×100×17 cm. 
kombinirana tehnika -  tkanina, papir,  kapafix, konci, filc, boje, resin, perje.
Nadahnuta temom izložbe sunce sam oblikovala na balonu kaširanim papirom kao poluloptu, slično kao što je Dušan Vukotić napuhao likove svog crtanog filma. Ekološka tema je kod mene uvijek prisutna pa je dominantna siva boja smoga i onečiščenja Planeta. Crvena i žuta su kao iskre života prisutne u razigranim oblicima karakterističnim za Bauhaus.
EN
This is my work THE SUN OUR GRAY, 70 × 100 × 17 cm.
combined technique - fabric, paper, kapafix, thread, felt, colors, resin, feathers.
Inspired by the theme of the exhibition, I sculpted the sun on a balloon with lined paper as a hemisphere, much like Dusan Vukotic inflated his cartoon characters. The ecological theme is always present in my art work, so the gray color of the planet's smog and pollution is dominant. Red and yellow are like sparks of life in the playful forms characteristic of Bauhaus.


art, painting, exhibition, art collector, art gallery, croatian art, textile art, mixed media

PLAVI TROKUT , 70×100×35 cm

kombinirana tehnika - kaširana tkanina, papir,  kapafix, konci, karton, drvo, plutena tkanina, boje.
materijal itehnika: kombinirana tehnika - kaširana tkanina i papir na kapafix, konci, karton, drvo, plutena tkanina, boje. 
Kompozicija od 4 objekta je hommage Bauhausu i njegovim karakterističnim oblicima i bojama. Razigranost svakog pojedinačnog objekta naglašava geometrijski ritam u međusobnoj interakciji boja i tekstura.

BLUE TRIANGLE, 70 × 100 × 35 cm
combined technique - lined fabric, paper, kapafix, thread, cardboard, wood, cork, colors.
material technology: combined technique - fabric, kapafix, paper, thread, cardboard, wood, cork, colors.
The composition of 4 objects is a homage to Bauhaus and its characteristic shapes and colors. The playfulness of each individual object emphasizes the geometric rhythm in the interaction of colors and textures.

art, painting, exhibition, art collector, art gallery, croatian art, textile art, mixed media

"Mademoiselle vous êtes chic!", 70×100×35 cm
kombinirana tehnika - tkanina, papir, kapafix, PU pjena, konci, pletivo, pluteni konopac, drvo, boje, stari plastični lijevak, plastična kutija, plexiglas štapić
Ovo je mademoiselle iz crtanog filma Surogat. Šepuri se u stiliziranom volumenu i modnim dodatcima. Baza je stari lijevak kaširan papirom koji efektno naglašava stuk i suknju koja se širi u trokut.   Svi elementi su suprotnih materijalnosti i taktilnosti, organski i anorganski, a ipak u skladu i šik. Kompozicija od 3 objekta je kao prizor foto seanse.

"Mademoiselle vous êtes chic!", 70 × 100 × 35 cm
mixed media - fabric, paper, kapafix, PU foam, threads, knitting, cork, wood, colors, old plastic funnel, plastic box, plexiglas wand.
This is a mademoiselle from the cartoon Surogat. She is flaunting herself in stylized volume and accessories. The base is an old paper-lined funnel that effectively accentuates the stitch and the skirt that extends into the triangle. All elements are of the opposite materiality and tactility, organic and inorganic, and yet in harmony and chic. The composition of 3 objects is like a scene of a photo session.

art, art exhibition, gallery, art collector, croatian, textile art, mixed media, small sculpture, small art

Zbog korona virusa galerija je zatvorena za posjetitelje, ali zahvaljući galeriji ULUPUH i HRT-u snimljen je odličan video za virtualnu šetnju, moji radovi su na 56 sec:

Due to the virus corona, the gallery is closed to visitors, but thanks to the ULUPUH gallery and Croatian Radio Television, a great video for a virtual walk was filmed, my works are at 56 sec:


Selektorica i kustosica izložbe: Iva Körbler

Idejni koncept izložbe: Jasna Štih Kapetanić

Likovni postav izložbe: Iva Körbler, Tatjana Grgurina Vučetić

Izlažu: 
Ivana Bakal, Smiljka Franjić, Tatjana Grgurina Vučetić, Ajla Hebib Špoljarec, Vesna Jakić, Nataša Knežević, Vesna Kolobarić, Sabina Kolonić, Andrijana Lucić, Eva Lumezi, Lazer Rok Lumezi, Andrea Pavetić, Lili Poljak, Zdravka Radić, Katarina Radošević Galić, Diana Sokolić, Sanja Šebalj, Biserka Šipek, Jasna Štih Kapetanić, Sonja Turner Fegić i Snježana Vego.
Izložba je realizirana uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba.Thursday, February 20, 2020

"Nacionalna baština - šibenska katedrala"

"Nacionalna baština - šibenska katedrala"
skupna izložba članova ULUPUH-a
(Udruženje Likovnih Umjetnika Primijenjenih Umjetnosti Hrvatske)
Galerija ULUPUH, Ilica 13, Zagreb

Iz kataloga: „Na izložbi Nacionalna baština prikazuju se radovi nastali na temu hrvatske nacionalne baštine, a ove se godine održava po treći put. Cilj projekta/izložbe je aktivno uključivanje ULUPUH-a u kreativnu i kulturnu industriju povezivanjem sa svim potrebnim segmentima za izradu i plasman umjetnina suradnjom s partnerima iz turističkog i gospodarskog sektora. U prvom izdanju (2015.) izložba je bila posvećena kinološkoj baštini, u drugom izdanju (2017.) čipki, a ove je godine kao inspiracija odabrana Šibenska katedrala – kao motiv u tekstilu, odjeći, kiparstvu, nakitu, fotografiji, keramici, ilustraciji, karikaturi, multimediji i dr. Umjetnici svih sekcija pozvani su da u svome mediju izražavanja likovno odgovore na krovnu temu stvarajući unikatno djelo, ali i možebitan prepoznatljiv umjetnički suvenir.

Katedrala Sv. Jakova u Šibeniku najznačajnije je graditeljsko ostvarenje 15. i 16. stoljeća na tlu Hrvatske. Zbog svojih iznimnih vrijednosti 2000. godine uvrštena je na UNESCO-ov popis svjetskoga kulturnog naslijeđa.“

dr. art. Ivana Bakal, predsjednica ULUPUH-a, prilagođeno iz Predgovora

Kustosica izložbe je Ivana Bakal, a selekciju radova su uz kustosicu obavile Branka Hlevnjak i Višnja Slavica Gabout.

Izlažu: Ivana Bakal, Carlos Ignacio Bellante, Martina Franić, Igor Galaš, Tatjana Grgurina Vučetić, Jadranka Hlupić Dujmušić, Ruža Hodak, Sanja Jakupec, Vlasta Jarnjak, Vesna Kolobarić, Petra Krpan, Andreja Ana Krušelj Pavličić, Zlatko Odrčić, Snježana Pokos-Vujec, Romulić & Stojčić, Vanja Šolin, Marin Sovar, Sanja Šebalj, Biserka Šipek, Tomislav Šmider, Mario Treščec, Zlatko Turković, Sonja Turner Fegić, Svebor Vidmar, Marijana Županić Benić.

Galerija je adaptirana sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Izložba je realizirana uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Zagreba.
Moja 3 rada u postavu:
Vitraj - broš; Rozeta - ogrlica; Ritam - broš
Postav cijele izložbe u galeriji ULUPUH, Ilica 13, 1. kat: https://www.facebook.com/pg/ULUPUH/photos/?tab=album&album_id=3121594691190041

Moji radovi:

ROZETA, ogrlica koja od rozete uzima samo obris, krug. Savršeni oblik bez početka i kraja. Pluteni konopac je omotan silkom asocirajući na stupove sa usukanim reljefima i florealnim motivima. Elektooblikovana tekstilna mrežica apstraktno dočarava ritam kamena složenog u katedrali. Postojan i čvrst.

OPIS TEHNIKE ELEKTROOBLIKOVANJA:

Elektrooblikovanje je manje poznata tehnika u Hrvatskoj. To je transformacija organske i anorganske materije u bakar, alkemija i izazov za stvaranje. Na ovoj ogrlici to je mrežasta tkanina koja je dobila taktilnost i tvrdoću bakra. Uz prisustvo struje sa laboratojskog izvora struje na konduktivnu boju se sa bakrene anode čestice bakra kroz kemikaliju organski sljubljuje na tekstilnu mrežicu i daje joj izgled i čvrstoču bakra. Tekstilna mrežica je prekrivena bakrom i ima njegovu čvrstoču. Iako je tekstilna mrežica pretvorena u bakar radi se ipak o djelu tekstilne umjetnosti, ali je moguće rad gledati u isto vrijeme kao metalni i tekstilni rad. Oglica je u postavu izložbe isložena u kompoziciji sa stupom napravljenim od papira, konaca, vručeg ljepila i boja
VITRAJ, broš, je simbioza teške metalne konstrukcije i stakla, apstraktni doživljaj interijera kamene katedrale organskih tekstura kamena i glatkih površina stakla. Elektooblikovana tekstilna mrežica sa taktilnosti i tvrdoćom bakra je lebdeći zarobljena u resinu u kontrastu fluidnosti i tvrdoće materijala.
OPIS TEHNIKE ELEKTROOBLIKOVANJA:
Elektrooblikovanje je manje poznata tehnika u Hrvatskoj. To je transformacija organske i anorganske materije u bakar, alkemija i izazov za stvaranje. Ovdje, u mojim radovima, to je tekstilna mrežica. Uz prisustvo struje sa laboratojskog izvora struje na konduktivnu boju se sa bakrene anode čestice bakra kroz kemikaliju organski sljubljuje na tekstilnu mrežicu i daju joj izgled i čvrstoču bakra. Tekstilna mrežica je prekrivena bakrom i ima njegovu čvrstoču. Iako je tekstil pretvoren u bakar radi se ipak o djelu tekstilne umjetnosti, ali je moguće rad gledati u isto vrijeme kao metalni i tekstilni rad.

RITAM, broš, linija kao ritam riječi u molitvi, smirenje i duhovni mir stvoreni pogledom na organski prožete tonove i taktilnosti materije. Reljef stupova i kamena pretočeni su u materijama koje simuliraju površinu kamena.
OPIS TEHNIKE ELEKTROOBLIKOVANJA:
Elektrooblikovanje je manje poznata tehnika u Hrvatskoj. To je transformacija organske i anorganske materije u bakar, alkemija i izazov za stvaranje. Na ovim brošu to je rebrasti karton koji je dobio taktilnost i tvrdoću bakra. Uz prisustvo struje sa laboratojskog izvora struje na konduktivnu boju se sa bakrene anode čestice bakra kroz kemikaliju organski sljubljuje na rebrasti karton i daju mu izgled i čvrstoču bakra. Rebrasti karton je prekriven bakrom i ima njegovu čvrstoču. Iako je papir pretvoren u bakar radi se ipak o djelu tekstilne umjetnosti, ali je moguće rad gledati u isto vrijeme kao metalni i tekstilni rad.Friday, January 3, 2020

Vesna Kolobaric - WOMEN`s EARRINGS from 2004-2019. 
Blast from the past. Handmade jewelry by my hands in my small studio in Croatia, Europe.
Some of them are sold, some of them are available in my ETsy shop: 
Send me message if you want something :)


About inspiration - ABOUT MY ART, ABOUT MY LIFE

  On the right side you have the TRANSLATE button, you can translate the text into your language. ABOUT MY ART, MY LIFE O MOJOJ UMJETNOSTI ,...