Tuesday, October 9, 2012

Teksture...TEXTURES...

TEKSTURE...RELJEFI...TONOVI


prožimanje svih tih elemenata u organsku cjelinu. 
Dok stvaram razmišljam i što kupac misli dok gleda moj nakit. Da li je previše avangardan? Možda kupac želi modni nakit!? Ali ja sam umjetnica nakita...stvaram, a ne ponavljam već viđeno. Nastajanje novog je moj stvaralački svijet ...uvijek novo i unikatno!!!


TEXTURES...RELIEFS...TONES


connection all these elements into organic complex.
While creating I think what customer think about  while watching my jewelry. Is it to avant-garde? Maybe the customer want more fashion jewelry? But I am an jewelry artist ...I create, no repeat already seen. The formation of new is my creative world...always new and unique!

srebro, oniks

silver onyxAbout inspiration - ABOUT MY ART, ABOUT MY LIFE

  On the right side you have the TRANSLATE button, you can translate the text into your language. ABOUT MY ART, MY LIFE O MOJOJ UMJETNOSTI ,...