Tuesday, December 12, 2017

HOW TO MEASURE WIRST

This post is for my customers to explain how to measure correct wrist circumference.  Do NOT ADD extra cm, I will add extra length to make comfortable bracelet.

Ovaj post je za moje kupce da objasnim kako točno izmjeriti opseg zapešća. NEMOJTE dodavati dodatne centimetre. Ja ću dodati potrebnu dužinu da bi narukvica bila udobna za nošenje.Saturday, November 18, 2017

RESIZING RING

This is custom order 
RESIZING RING 
from 11,5 US to 6 US ring size, 
from adjustable to connected

This ring was in the shop in US size 11, customer ask me for resizing on US size 6. After resizing ring have little different look. Smaller he looks sophisticated now. LOS patina makes copper black. I left silver clear to make point on black copper and make accent on edges. On the top I have remove patina to make copper visible. He have very nice shine, surface is beautiful. Sometimes is very difficult to catch shine on metal with camera. Complete impression is  very nice ring, elegant and powerful at the same time. Nice for women hand.

before resizing in US ring size 11, adjustable
gift for her


before resizing in US ring size 11, adjustable


before resizing in US ring size 11, adjustable

after resizing in US ring size 6, connected

after resizing in US ring size 6, connected

after resizing in US ring size 6, connected

after resizing in US ring size 6, connected

after resizing in US ring size 6, connected

after resizing in US ring size 6, connected


Saturday, September 2, 2017

BRACELET FOR PILLING...or...MONOLOGUE OF BLACK HOLE

MONOLOGUE OF BLACK HOLE...or...BRACELET FOR PILLING

MY BRACELETS ARE SELECTED FOR THE EXHIBITION
"52th  ZAGREB SALON"!

Zagreb Salon is most important exhibition in my country Croatia for visual art. This year exhibition is dedicated to applied art and design with main theme "Not applicable applied art". I exhibit 2 bracelets with title "MONOLOGUE OF BLACK HOLE...or...BRACELET FOR PILLING" and series of photos with white "manicure" on my hand.

Opening day 5th October 2019. in 19 o`clock

in Museum Mimara, Roosevelt square 5, Zagreb

70 artist works will be exhibited in few gallery`s and few open space:
School of applied art and design
my works are in Gallery "Izidor Krsnjavi" (Square of Marshal Tito 11)
F22 (Dvorana ADU, Frankopanska 22)
Gallery ULUPUH (Tkalčićeva 14)
5.—28.10.2017.

opening ceremony: 
https://www.facebook.com/pg/ULUPUH/photos/?tab=album&album_id=1920686574614198

2 bracelets are made of wood and nets that are used in the construction industry for polishing the walls before painting.  On the surface of wood are pins to presents the stars in the far away Universe. Their wearing is completely excluded because of the skin peeling of  hands, which gives them an in-applicability applied art. By name I referring to the fashion of hand-decoration, manicure, which is as black hole by invested money in beauty. That is an endless activity. The artistic creation of jewelry have results in crushed nails of artist, dehydrated hands with frequent cuts and burns as a result of work in  art studio with torch, tools and machines without a "glamour" as epithet. An addition to the theme of the in-applicability of applied art is the "manicure" of the hand painted in wall paint.
MONOLOG CRNE RUPE...ili...NARAKVICA ZA PILING 1 i 2

MOJE NARUKVICE SU SELEKTIRANE ZA 

52. ZAGREBAČKI SALON

"Zagrebački Salon" je najznačajnija izložba vizualnih umjetnosti u Hrvatskoj. Ove godine je posvečena primjenjenoj umjetnosti i dizajnu sa glavnom temom "Neprimjenjinovost primijenjene umjetnosti". Izlažem 2 narukvice skulptorski oblikovane naziva "MONOLOG CRNE RUPE...ili...NARAKVICA ZA PILING" i seriju fotografija bijele "manikure" na mojoj ruci.

Otvorenje u četvrtak, 5. listopada u 19 sati

u Muzeju Mimara, Rooseveltov trg 5, Zagreb

5.—28.10.2017.
Muzej Mimara (Rooseveltov trg 5)
Škola primjenjenih umjetnosti i dizajna
moji radovi su izloženi u Izložbenom salonu "Izidor Kršnjavi" (Trg Maršala Tita 11)
F22 (Dvorana ADU, Frankopanska 22)
Galerija ULUPUH (Tkalčićeva 14)
ostali javni prostori
ceremonija otvorenja: 
https://www.facebook.com/pg/ULUPUH/photos/?tab=album&album_id=1920686574614198

2 narukvice su napravljene od drveta i mrežice koja se u građevinarstvu upotrebljava za poliranje zidova prije bojanja. Na površini drveta su igle da simuliraju zvijezde u udaljenom Svemiru. Njihova nosivost je potpuno isključena jer se događa piling kože ruku što im daje karaker neprimjenjive primijenjene umjetnosti. Nazivom se referiram na modu ukrašavanja ruku, manikuru, koja kao crna rupa investiran novac u ljepotu troši u beskraj. Umjetnički stvoren nakit za posljedicu ima slomljene nokte autora, dehidrirane ruke sa čestim posjekotinama i opekotinama kao posljedicom rada u umjetničkom ateljeu sa plamenikom, alatima i strojevima koji nema epitet "glamur" . Dodatak temi neprimjenjivosti primijenjene umjetnosti je "manikura" ruke obojane zidnom bojom.the shooting scene
scena snimanja

My left hand is my model for photo shooting jewelry, this time painted in white wall color. Dehydrated because of color looks a little dramatic. Trust me, I am not zombie, I am just ghost :)

Moja lijeva ruka je moj model za fotografiranje nakita, obaj put je obojana u bijelu zidnu boju. Dehidrirana od boje izgleda malo dramatično. Vjerujte mi, nisam zombi, ja sam duh :)
drilled hole in the wood plate for bracelet
bušenje rupe u drvenoj pločici za narukvicu

dribble needles
zakucavanje iglica

rasping hole
turpijanje rupe

Thx to my dear friend Mario I have this photos from the exhibition of 52. Zagreb Salon in "Izidor Kršnjavi" Gallery. He made them for me because I live 250 km far away from Zagreb and exhibition. Thank you Mario :)

Zahvaljujući mom dragom prijatelju Mariu imam ove fotke sa postava izložbe 52. Zagrebačkog Salona u galeriji "Izidor Kršnjavi". Snimio ih je za mene jer živim 250 km daleko od Zagreba i izložbe, hvala Mario :)

"Izidor Kršnjavi" Gallery
"Izidor Kršnjavi" galerijaWednesday, August 30, 2017

VERY WANTED!

How to explain that whenever I looking for new shoes I finish with the purchase of tools and machines to make new jewelry! ??? I am happy :) ...studio smells of machine oil...
Kako objasniti da uvijek kada tražim nove cipele završim sa kupovinom novih alata i strojeva za izradu nakita!??? Sretna sam :)...atelje miriši na strojno ulje...


 Very wanted and ready for work - vertical drill machine!
Dugo željena i spremna za rad - vertikalna bušilica!

Very wanted and ready for work - band grinder
 Dugo željena i spremna za rad - tračna brusilica!


Never enough, never too much tools - round and oval meander for bracelet!
Nikad dovoljno, nikad previše alata - okrugli i ovalni meander za narukvice!
Never enough, never too much tools - some knives for wood profile! 
Nikad dovoljno, nikada previše alata - profilni noževi za drvo!
 Never enough, never too much tools - large doming dapping block!
 Nikada dovoljno, nikada previše alata - kalup za oblikovanje!

Monday, August 21, 2017

ALCHEMY IN PROGRESS...or...how looks like work in my studio

This post  I write to show how looks like process of jewelry creation. Very often people are surprise when they visit me in studio and see many machines and tool what are characteristic for men work, not for gentle women hands.  This work is dirty and hard - small smithy. Enjoy a virtual tour!

Ovaj post pišem da pokažem kako izgleda proces stvaranja nakita u tehnikama koje radim. Ovo nije jednostavno spajanje gotovih elemenata. Često su ljudi iznenađeni kada me posjete u ateljeu i vide sve strojeve i alate koji su karakteristični za muške poslove, ne za nježne ženske ruke. Ovo je prljav i težak posao - mala kovačnica.
Uživajte u vitualnom razgledavanju!

all pieces are small so sometimes I drill the finger
svi dijelovi su mali, ponekad probušim i prst

when you work fast sometimes wire is still hot enough to burn the fingers...bthw...human flesh have smell like chicken ;))
kada se radi brzo ponekad žica bude još uvijek jako vruća pa se sprže prsti...tek da znate...pečeno ljudsko meso ima miris kao piletina ;))


sculptured ring in the middle of process, still dirty from fire. Look at him how he looks like in the shop: https://www.etsy.com/listing/253674127/contemporary-mixed-metal-ring-coral?ref=shop_home_active_5
skulptorski oblikovan prsten još uvijek prljav od vatre i lotanja. Pogledajte ga u internet trgovini kako sada izgleda


they will be brooches...and they become brooches: 
ovo su budući broševiwork with torch fire
rad sa plamenikom


melting silver
topljenje srebra

work on mill machine
rad na valci


 cutting copper sheet with mini circular machne
rezanje bakrenog lima sa mini fleksericom

mini lathe machine will be very useful, this is new machine in my studio
mini tokarski stroj će biti vrlo koristan. Ovo je novi stroj u mom ateljeu.


simple press tool
jednostavna presa

some new small tools
neki mali alati i komponente


 works in progress, there is lot of work until the end - pendants
radovi u toku, još ima puno posla do kraja


my hand, I call this silver manicure and my studio is manicure room ;)). But now my hand looks beter, coconut oil is helpful
moja ruka. ovo zovem "srebrena manikura", a moj atelje je soba za manikuru ;)) sada mi ruke izgledaju bolje, kokosovo ulje je učinkovito.
sometimes I must paint my hand in white for photo shooting. This is how she looks like after washing :)
ponekad moram obojati ruku u bijelo za fotografiranje prstenja. Ovako mi ruka izgleda nakon što ju operem :)


 earrings - not finished
naušnice - nisu završene


rings - not finished
prstenje - nije završeno place for silver melting
mjesto za topljenje srebra


work in deep night with music in background
rad u dubokoj noći sa glazbom u pozadini


drilling hole in wood plate...I forgot to move cup of coffee :(
bušenje rupe u drvenoj pločici...zaboravila sam skloniti šalicu kave :(

Band saw is my great pleasure
tračna pila je moje veliko veselje


new rasps instead new heels :)
nove turpije umjestno novih štikli :)


magic happens here when all organic material become copper - alchemy
čarolija se događa kada svaka organska materija postaje bakar - alkemija

My corner is still clean and neat and ready for new action 
moj kutak je ovdje uredan i spreman za nove akcije

Take a time and visit all my 4 Etsy web shops: 
Odvojite vrijeme i posjetite moje 4 Etsy internet trgovine:

VESNAjewelryART
VESNAmanJEWELRY
VESNAfiberART
VESNAdecorART

About inspiration - ABOUT MY ART, ABOUT MY LIFE

  On the right side you have the TRANSLATE button, you can translate the text into your language. ABOUT MY ART, MY LIFE O MOJOJ UMJETNOSTI ,...