Tuesday, November 5, 2013

my art on Saatchi Gallery

 ...from jewelry art...to textile art...and wall relief!!! That is all me as artist. All my art is connect with story's. Visit and explore  my page on Saatchi Gallery!!! *-*

click on photo to visit my page on Saatchi Gallery

http://www.saatchionline.com/Vesna031

Thursday, October 31, 2013

TRANSFER OF CONSCIOUSNESS earrings


 TRANSFER SVIJESTI
TRANSFER OF CONSCIOUSNESS
CRO - EN 

Umjetnost reflektira društvene događaje vremena u kojem živi. Konfuzija ili sređenost društva mogu se izraziti kompozicijom, bojom, taktilnošću...sklona sam detaljizmu jer primjećujem sve oko sebe, ali sam sada napravila jedne sasvim jednostavne naušnice...ignorirala sam konfuziju ovog svijeta i napravila transfer svijesti u jednostavnost života...krug kao simbol vječnosti sam malo zakrivila i zaplesala ga...uživajte   *-*


Art reflects the social events of time in which lives. Confusion or simplicity of society can be expressed in composition, color and tangibility ... I would tend to detail because I notice everything around me, but now I made ​​a completely simple earrings ... I ignored the confusion of the world and made ​​a transfer of consciousness in simplicity of life ... circle as a symbol of eternity is a little curled, he dance ... enjoy * - *

klikni na svaku fotku i posjeti moju internet trgovinu
click on each photo and visit my web shop

https://www.etsy.com/shop/GENEZAjewelryART?ref=si_shop

https://www.etsy.com/shop/GENEZAjewelryART?ref=si_shop 

https://www.etsy.com/shop/GENEZAjewelryART?ref=si_shop

Sunday, October 27, 2013

NEBULA

CRO - EN

...ponekad maštam o putovanjima na koje je nemoguće otići...o zemlji na koju je nemoguće stati i potrčati...gdje je zrak koji je nemoguće udahnuti....dovoljno je samo podići pogled i uživati u pogledu na bespuće noćnog neba i bezbrojnih
zvijezda....NEBULA...skulptorski prsten inspiriran svemirskom prašinom, oblacima i zvijezdama! *-*

...sometimes I fantasize about traveling to which it is impossible to go ... about the land to which it is impossible to put foots and run ... where the air is impossible to breathe .... it is enough to look up and enjoy the view of the vastness of the night sky and the countless stars .... NEBULA ... sculptural ring inspired by cosmic dust, clouds and stars! *-*
___________________________________
kliknite na fotografije i posjetite moj Etsy shop
click on photos and visit my Etsy shop

 

Wednesday, October 23, 2013

YEAR BOOK 2013/14 - contemporary jewelry

HRVATSKI  - ENGLESKI
CROATIAN - ENGLISH 
scroll down for English text

 "IZMEĐU"
 ogrlica - patinirano srebro, zlatni pirit, citrin
kliknite na svaku fotku i posjetite  stranicu GRUPO DUPLEX na kojoj je katalog i moj rad na 124. stranici
clik on each photo and visit GRUPO DUPLEX page and catalog, my necklace is on 124th page
http://issuu.com/grupoduplex/docs/yearbook_2013/127?e=3300045%2F4649798

http://issuu.com/grupoduplex/docs/yearbook_2013/127?e=3300045%2F4649798

http://issuu.com/grupoduplex/docs/yearbook_2013/127?e=3300045%2F4649798

http://issuu.com/grupoduplex/docs/yearbook_2013/127?e=3300045%2F4649798
 
Prošli tjedan je završila selektirana izložba suvremenog autorskog nakita na kojoj sam izlagala u organizaciji GRUPO DUPLEX koja je bila dio tjedana suvremenog nakita u Madridu, Barceloni (Španjolska) i Munichu  (Njemačka). GRUPO DUPLEX se 30 godina bavi izdavaštvom i prezentacijom draguljarstva, nakita i satova. Na ovoj izložbi  selektirali su 130 umjetnika nakita iz cijelog svijeta koji su predstavljeni u katalogu tiskanom u 2000 primjeraka. Ja sam jedina autorica iz Hrvatske. Pokrovitelj mog sudjelovanja je moj grad Đakovo, Gradonačelnik!

Izložila sam ogrlicu "IN BETWEEN" od srebra sa zlatnim piritom i citrinom. Inspiracija za ogrlicu mi je pokret tijela, energija  i kretanje u Svemiru. Oblik je apstraktan bez prepoznatljivih oblika. Kako oblikovati energiju trodimenzionalno!? Moj nakit se uvija i proteže u prostor u simetričoj asimetriji, istražuje prostor u srebru sa poludragim kamenjem, patinom i decentnom strukturom koji daju osječaj misterije.

Katalog - moja ogrlica je abecednim redom na 124. stranici:
http://www.grupoduplex.com/press/contemporary-jewellery-yearbook-20132014/

IBERJOYA - Jewellery trade show in Madrid – 11-15 rujan 2013

JOYA BARCELONA – Barcelona Contemporary Jewellery Week - 17-19 listopad 2013

ESPAIJOIA - Jewellery trade show in Barcelona – 17-20 listopad 2013

INHORGENTA - Munich - 14-17 veljača 2014


IN BETWEEN
necklace- patinated silver, golden pyrite, citrine  


 Last week ended selected exhibition of contemporary jewelery on  which I exhibited in GRUPO DUPLEX organization which was part of weeks of contemporary jewelry in Madrid, Barcelona (Spain ) and Munich ( Germany) . GRUPO DUPLEX have 30 years of experience in publishing and presentation of jewelery , diamonds and  watches. In this exhibition were selected 130 artists of jewelry from around the world, they are represented in the catalog printed in 2000 copies . I am the only author from the Croatian .
Sponsor of my participation is my town Ðakovo, Mayor!

 I exhibit necklace "IN BETWEEN " of silver with gold pyrite and citrine . The inspiration for the necklace is my body movement , energy and movement in the Space . The shape is abstract with no recognizable motifs. How to form in three-dimensional energy ! ? My jewelry twists and stretches into the space in a symmetrical asymmetry , explores space in silver with semi-precious stones , patina and decent structure that give a sense of mystery .

Catalogue - my necklace is in alphabetical order on the 124 page :
 IBERJOYA - Jewellery Trade Show in Madrid - 11 to 15 September 2013JOYA BARCELONA - Barcelona Contemporary Jewellery Week - October 17 to 19, 2013ESPAIJOIA - Jewellery trade show in Barcelona - 17 to 20 October 2013INHORGENTA - Munich - 14 to 17 February 2014

Wednesday, October 2, 2013

Wednesday, August 28, 2013

VOTE FOR MY ART WORK, THX!!!

 Please click "Vote" to help me win an exhibition of my work in Paris this November and a $10,000 cash grant. Thank you!!! :)
click on link or on photo to visit my page for voting

Sunday, June 9, 2013

FIBER JEWELRY

...ovako izgleda mekan i ugodan nakit za tijelo...sexy je osjećaj dok miluje vrat ;)...uživajte :)

... this is how looks like soft and comfortable jewelry for the body .... it is sexy feeling while caressing the neck ;)...enjoy :)

klikni na svaku fotku i posjeti moju internet trgovinu
click on each photo and visit my web shop

RED BRANCHES
fiber wrapped red magenta statement unique organic textile necklace fiber art gift for her

 CHERRY
OOAK fiber rope necklace gray magenta statement unique organic textile art gift for her 

TWO STORIES IN HARMONY
  fiber wrapped rope necklace black magenta fiber jewelry art designer artistic gift for her 

CORAL COMMA
rope necklace fiber wrapped tribal handmade fiber art woman jewelry black red


  MOVING BALANCE
assimetrical fiber rope necklace OOAK red gray designer gift for her mom 

TWO FLOWERS
flower fiber red violet magenta rope necklace contemporary tribal jewelry art 

tribal textile earrings gift for her fiber art red spring summer   

GRAY KNOT
 gray knot fiber rope necklace unique OOAK tribal jewelry art 
 
PISTACHIO PASTEL KNOT
fiber knot rope necklace tribal unique organic textile necklace art gift for her


 BLACK FLOWER
black yellow fiber wrapped rope necklace tribal art gift for her OOAK  


About inspiration - ABOUT MY ART, ABOUT MY LIFE

  On the right side you have the TRANSLATE button, you can translate the text into your language. ABOUT MY ART, MY LIFE O MOJOJ UMJETNOSTI ,...