Wednesday, October 23, 2013

YEAR BOOK 2013/14 - contemporary jewelry

HRVATSKI  - ENGLESKI
CROATIAN - ENGLISH 
scroll down for English text

 "IZMEĐU"
 ogrlica - patinirano srebro, zlatni pirit, citrin
kliknite na svaku fotku i posjetite  stranicu GRUPO DUPLEX na kojoj je katalog i moj rad na 124. stranici
clik on each photo and visit GRUPO DUPLEX page and catalog, my necklace is on 124th page
http://issuu.com/grupoduplex/docs/yearbook_2013/127?e=3300045%2F4649798

http://issuu.com/grupoduplex/docs/yearbook_2013/127?e=3300045%2F4649798

http://issuu.com/grupoduplex/docs/yearbook_2013/127?e=3300045%2F4649798

http://issuu.com/grupoduplex/docs/yearbook_2013/127?e=3300045%2F4649798
 
Prošli tjedan je završila selektirana izložba suvremenog autorskog nakita na kojoj sam izlagala u organizaciji GRUPO DUPLEX koja je bila dio tjedana suvremenog nakita u Madridu, Barceloni (Španjolska) i Munichu  (Njemačka). GRUPO DUPLEX se 30 godina bavi izdavaštvom i prezentacijom draguljarstva, nakita i satova. Na ovoj izložbi  selektirali su 130 umjetnika nakita iz cijelog svijeta koji su predstavljeni u katalogu tiskanom u 2000 primjeraka. Ja sam jedina autorica iz Hrvatske. Pokrovitelj mog sudjelovanja je moj grad Đakovo, Gradonačelnik!

Izložila sam ogrlicu "IN BETWEEN" od srebra sa zlatnim piritom i citrinom. Inspiracija za ogrlicu mi je pokret tijela, energija  i kretanje u Svemiru. Oblik je apstraktan bez prepoznatljivih oblika. Kako oblikovati energiju trodimenzionalno!? Moj nakit se uvija i proteže u prostor u simetričoj asimetriji, istražuje prostor u srebru sa poludragim kamenjem, patinom i decentnom strukturom koji daju osječaj misterije.

Katalog - moja ogrlica je abecednim redom na 124. stranici:
http://www.grupoduplex.com/press/contemporary-jewellery-yearbook-20132014/

IBERJOYA - Jewellery trade show in Madrid – 11-15 rujan 2013

JOYA BARCELONA – Barcelona Contemporary Jewellery Week - 17-19 listopad 2013

ESPAIJOIA - Jewellery trade show in Barcelona – 17-20 listopad 2013

INHORGENTA - Munich - 14-17 veljača 2014


IN BETWEEN
necklace- patinated silver, golden pyrite, citrine  


 Last week ended selected exhibition of contemporary jewelery on  which I exhibited in GRUPO DUPLEX organization which was part of weeks of contemporary jewelry in Madrid, Barcelona (Spain ) and Munich ( Germany) . GRUPO DUPLEX have 30 years of experience in publishing and presentation of jewelery , diamonds and  watches. In this exhibition were selected 130 artists of jewelry from around the world, they are represented in the catalog printed in 2000 copies . I am the only author from the Croatian .
Sponsor of my participation is my town Ðakovo, Mayor!

 I exhibit necklace "IN BETWEEN " of silver with gold pyrite and citrine . The inspiration for the necklace is my body movement , energy and movement in the Space . The shape is abstract with no recognizable motifs. How to form in three-dimensional energy ! ? My jewelry twists and stretches into the space in a symmetrical asymmetry , explores space in silver with semi-precious stones , patina and decent structure that give a sense of mystery .

Catalogue - my necklace is in alphabetical order on the 124 page :
 IBERJOYA - Jewellery Trade Show in Madrid - 11 to 15 September 2013JOYA BARCELONA - Barcelona Contemporary Jewellery Week - October 17 to 19, 2013ESPAIJOIA - Jewellery trade show in Barcelona - 17 to 20 October 2013INHORGENTA - Munich - 14 to 17 February 2014

2 comments:

About inspiration - ABOUT MY ART, ABOUT MY LIFE

  On the right side you have the TRANSLATE button, you can translate the text into your language. ABOUT MY ART, MY LIFE O MOJOJ UMJETNOSTI ,...