Monday, June 7, 2021

WOMEN NECKLACE - Vesna Kolobaric
All unique and handmade by me in my small studio in Đakovo, Croatia, Europe, Planet Earth. 
UNIQUE women necklace from 2004-2019., you can find some of them in my Etsy shop VESNAjewelryART
Feel free to contact me about custom order or questions.
 

Monday, May 17, 2021

BLACK & WHITE WORLD

EN - CRO
The black and white world as a sharp polarization of society and the disappearance of the middle class. The stones are raw, unpolished. Living conditions are also raw. Pearls are cheap, artificially grown. Glamor is still in its tracks. This is an artistic parallel with the current social state of society.
Jewelry is available in my Etsy web shop VESNAjewelryART: https://www.etsy.com/shop/VESNAjewelryART?ref=seller-platform-mcnav

Click on each photo to visit my Etsy web shop!
You are welcome! :)

CRO
Crno-bijeli svijet kao oštra polarizacija društva i nestanak srednje klase. Kamenje je sirovo, nepolirano. Životni uvjeti također su sirovi. Biseri su jeftini, umjetno uzgajani. Glamur je još uvijek na tragu. Ovo je umjetnička paralela sa trenutnim socijalnim stanjem u društvu.
Nakit je dostupan u mojoj Etsy web trgovini VESNAjewelryART: https://www.etsy.com/shop/VESNAjewelryART?ref=seller-platform-mcnav

Kliknite svaku fotografiju da biste posjetili moju Etsy web trgovinu!
Dobro mi došli! :)

 

Friday, September 11, 2020

Group exhibition "SYNESTHESIA - forms and colors of music" according to the music of "Awakening" by Matej Meštrović.


CALM
a brooch, is like looking at a frozen moment in which everything is in sync. Matter permeates in the meditative tone of transparent components. Like music in which the tones do not oscillate but are close in frequency.
Material and technique: combined technique - resin, cultivated pearl, elastic nylon thread
Dimensions: 8 * 9 * 1 cm
Year of creation: 2020


SMIRAJ
Broš, je kao pogled na zamrznut trenutak u kojem je sve u skladu i sinkronizirano. Materije se prožimaju u meditativnom tonu transparentnih komponenti. Kao glazba u kojoj tonovi ne osciliraju već su si bliski u frekvenciji.
Materijal i tehnika: kombinirana tehnika - resin, kultivirana perla, elastični najlonski konac
Dimenzije: 8*9*1 cm
Godina nastanka: 2020.

TICK - TACK
The brooch is in the shape of a pendulum, like the pendulum of a clock. Hypnotizes and relaxes. Meditative music is poured into the metal of organic composition. The elements are round and rounded. An impression of tenderness is left in keeping with the notes of the music.
Material, technique: combined technique - silver, diamond crystals, enamel color
dimensions: 15 * 4 * 2 cm
Year of creation: 2020

TIK - TAK
Broš je u formi njihala, kao njihalo sata. Hipnotizira i relaksira. Meditativna glazba je pretočena u metal organske kompozicije. Elementi su okrugli i zaobljeni. Ostavlja se dojam nježnosti u skladu sa notama glazbe.
Materijal, tehnika: kombinirana tehnika - srebro, dijamantni kristali, emajl boja
dimenzije: 15*4*2 cm
Godina nastanka: 2020.
Video postava izložbe je snimio Matej Meštrović osobno, hvala mu u ime svih umjetnika koji izlažu!

https://www.facebook.com/MatejMestrovicPiano/videos/257939811963728


Grupna izložba članova ULUPUH-a "Sinestezija - oblici i boje glazbe"

prema glazbi "Awakening" Mateja Meštrovića.

Tematska, selektirana izložba članova ULUPUH-a

 

Galerija ULUPUH

Ilica 13 / 1. kat, Zagreb

10 - 23. rujna 2020.


Autorica koncepcije: Željka Mezić

Kustosica i selektorica izložbe: Sonja Švec Španjol

Izlažu: Patricio Aguero, Zdenka Bilušić, Rea Boschi Gogolja, Josipa Čamber, Teodora de Both, Ines Delač, Damir Facan-Grdiša, Hrvoje Grgić, Tatjana Grgurina Vučetić, Ruža Hodak, Nataša Jeletić, Vesna Kolobarić, Sabina Kolonić, Andreja Krušelj, Tomislav Marić, Željka Mezić, Ljerka Njerš, Margareta Peršić, Božica Petković, Nika Petrović, Snježana Pokos-Vujec, Dijana Rajković, Nataša Rašović Bodiš, Julijana Rodić Ozimec, Sanja Šebalj, Svebor Vidmar, Marijana Županić Benić


„Ova izložba temelji se na paradigmi da svi, barem donekle, doživljavamo sinesteziju te da je ona izraženija kod kreativaca. U sklopu izložbe zadana je instrumentalna glazbena tema “Awakening” poznatog hrvatskog pijanista i skladatelja Mateja Meštrovića s njegovog albuma “Sounds of Velebit”. Autori su pozvani da vizualiziraju ono što čuju tj. da interpretiraju kakav je oblik i boja glazbe, koje emocije, sjećanja ili stanja uma inicira zadana glazbena tema, te kako materijalizirati zvuk i njegove refleksije u nama. Od ukupno 35 prijavljenih umjetnika, odabrano je 27 autora koji su slušajući instrumentalnu glazbenu temu ponudili vlastite interpretacije doživljenog. Različitost i individualnost percipiranja i likovnog interpretiranja zadane glazbene teme dodatno je potvrdila kako doživljaj i viđenje svijeta nisu univerzalni kod svih ljudi, pa se tako i doživljaj sinestezije razlikuje od osobe do osobe. U mediju umjetničkog nakita, objekta, skulpture, lutke, tekstila, slikarstva, ilustracija, crteža i video radova umjetnici su nadišli doslovnu interpretaciju, zašli dublje u svoju nutrinu te ponudili iznimno raznolike i originalne interpretacije.“ Sonja Švec Španjol, iz predgovora


Izložba će se moći razgledati od 11.9. do 23.9. u Galeriji ULUPUH, Ilica 13/1.kat, Zagreb radnim danom od 10 do 17 sati i subotom od 10 do 13 sati. Nedjeljom i praznikom Galerija je zatvorena. Ulaz je slobodan.

 

Organizator izložbe: ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti


Izložba je realizirana uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba.


Posebna zahvala Mateju Meštroviću na ustupanju skladbe "Awakening" s albuma "Sounds of Velebit" za potrebe izložbe.


FOTOGRAFIJE POSTAVA IZLOŽBE I FOTOGRAFIJE OTVORENJA MOŽETE POGLEDATI U ALBUMU KUSTOSICE Sonje Švec Španjol: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=sonja.svec&set=a.10158637514914836 

Tuesday, August 11, 2020

WIRE IN TIME, small sculpture

 A wire like lightning passes through a cloud. All substances abstractly imitate reality with colors and tactility. Black is a strong non-color to express all expressions. The absence of colors is noticeable. This is how our Planet looks like right now. I only recorded the consequences with my art. I recorded the consequences of the exploitation of the modern man of this Planet and the necessity for change. 

The wire is rusted found object. It could have been a waste, but I extended its meaning of his existence. Wood is waste from some wood workshop. Ecology is always exist in my work.

In the middle of resin square is rusted wire. Around of wire I was make texture by grinding and with small torch to make effect of lightning.

Black geometric ornament is solid wood burned on front side to make texture. That burned part is covered with resin to be stabile surface. All sculpture is on resin square with 4 resin legs. Looks like she floating because legs arenot visible. Interesting effect!

AVAILABLE in my web shop in Saatchi Gallery:

https://www.saatchiart.com/account/artworks/337196

WIRE IN TIME, small sculpture, front view 

Thursday, June 25, 2020

55th ZAGREB SALON of Applied Arts and Design

EN - CRO
scrol down for photos

Grand opening of the 55th ZAGREB SALON of Applied Arts and Design - Wednesday, June 24 at 7 pm in the open air in front of the Nikola Tesla Technical Museum, Savska cesta 18, Zagreb. This year's Salon is realized in two spaces of the Technical Museum Nikola Tesla - Exhibition Hall next to the main building and Hall V and in the ULUPUH Gallery, which will also be open on the opening day from 19 to 21 hours. Information for jewelry lovers - all jewelry will be exhibited in the gallery ULUPUH, Ilica 13, 1st floor. And my 2 brooches among them.. Duration of exhibitions 24.06.2020. - 14.07.2020.

"Zagreb Salon is a prestigious national exhibition of contemporary art in the field of visual arts, design and architecture, with a long, 50-year tradition. This year's 55th edition of this event is organized by ULUPUH and led by Ivana Bakal, director of the Salon, dedicated to applied arts and design. The central theme of the Salon entitled "Pulse of the Moment or What Moves You" was conceived by Iva Körbler, curator and author of the concept. selected 133 authors and groups of authors and 250 art works, with about fifty invited authors.

Exhibition organizer: ULUPUH

Partners: Nikola Tesla Technical Museum and Mimara Museum

The exhibition was financially realized with the support of the Ministry of Culture of the Republic of Croatia and the City Office for Culture of the City of Zagreb.

For more information about the salon and accompanying events, follow the website of the salon https://55zagrebackisalon.com/ and Facebook of the 55th Zagreb Salon. "

CRO

Svečano otvorenje 55. ZAGREBAČKOG SALONA primijenjene umjetnosti i dizajna - srijeda, 24. lipnja u 19 sati na otvorenom prostoru ispred Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Savska cesta 18, u Zagrebu. Ovogodišnji se Salon realizira u dva prostora Tehničkog muzeja Nikola Tesla – Izložbenoj dvorani uz glavnu zgradu i Hali V te u Galeriji ULUPUH koja će se također moći posjetiti na dan otvorenja u vremenu od 19 – 21 sat. Informacija za ljubitelje nakita - sav nakit će biti izložen u galeriji ULUPUH, Ilica 13, 1. kat. I moja 2 broša među njima.

"Zagrebački salon ugledna je nacionalna izložba suvremenog stvaralaštva na polju vizualnih umjetnosti, dizajna i arhitekture, s dugom, 50-godišnjom tradicijom. Ovogodišnje, 55. izdanje ove manifestacije realizira se u organizaciji ULUPUH-a i pod vodstvom Ivane Bakal, ravnateljice Salona, a posvećeno je primijenjenim umjetnostima i dizajnu. Središnju temu Salona pod nazivom "Puls trenutka ili što vas pokreće" osmislila je Iva Körbler, kustosica i autorica koncepcije. Na natječaj za sudjelovanje na Salonu prijavilo se 247 autora i grupa autora te čak 503 rada. Šesteročlani žiri odabrao je 133 autora i grupa autora te 250 radova, uz pedesetak pozvanih autora.

Organizator izložbe: ULUPUH

Partneri: Tehnički muzej Nikola Tesla i Muzej Mimara

Izložba je financijski realizirana uz potporu Ministarstva kulture RH i Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba.

Za više informacija o salonu i popratnim događanjima pratite web stranicu salona https://55zagrebackisalon.com/ i Facebook 55. zagrebačkog salona. "

MY BROOCHES
MOJI BROŠEVI
BUD, brooch, burlap fabric is electroformed and coated with a layer of copper. Electroforming is a lesser known technique in Croatia, it is an alchemy by which the tactility of organic matter is changed and turned into copper. By recycling discarded burlap rags, burlap came to life anew in the form of a brooch. Like a bud that will come to life with new life in fashion combinations instead of a rag burdening the Planet like waste. Recycling inspires me and carries me creatively throughout my artistic career. There is a lot of waste created by modern life which gives me a lot of work so a little hill of my art grows.
MATERIAL: burlap fabric, copper, silk, thread, copper wire, copper tube.
The burlap fabric is electroformed and coated with a layer of copper. Electroforming is a lesser known technique in Croatia. It is an alchemy by which organic matter changes its tactility and turns it into copper, giving it the strength and tactility of a metal. I pulled a thin copper wire out of the broken electrical appliances, wrapped it around the steel wire, and gave it an organic look that came out of the burlap like two prongs. One prong ends with a silk bud. The whole brooch is a product of recycling.

PUPOLJAK, broš, Tkanina od jute je elektrooblikovana i presvučena slojem bakra. Elektrooblikovanje je manje poznata tehnika u Hrvatskoj, to je alkemija kojom se organskoj materiji mijenja taktilnost i pretvara u bakar. Reciklažom odbačene jutene krpe, juta je zaživjela novi život u obliku broša. Kao pupoljak koji će zaživjeti novim životom u modnim kombinacijama umjesto da je krpa opteretila Planet kao otpad. Reciklaža me inspirara i kreativno nosi tokom cijele umjetničke karijere. Puno je otpada stvorenog modernim životom što mi daje puno posla pa malo brdašce mog arta raste.
MATERIJAL: jutena tkanina, bakar, svila, konci, bakrena žica, bakrena cijev.
Tkanina od jute je elektrooblikovana i presvučena slojem bakra. Elektrooblikovanje je manje poznata tehnika u Hrvatskoj. To je alkemija kojom se organskoj materiji mijenja taktilnost i pretvara u bakar, dajući joj čvrstoču i taktilnost metala. Tanku bakrenu žicu sam izvukla iz pokvarenih električnih uređaja, omotala oko čelične žice i dala joj organski izgled koja kao dva kraka izlazi iz jute. Jedan krak zvršava popljkom od svile. Cijeli je broš produkt reciklaže.


back side
stražnja strana

RHYTHM, brooch,
RHYTHM line as the rhythm of words in prayer, calmness and spiritual peace created by looking at organically permeated tones and tactility of matter. The rhythm of different substances is organically permeated, although according to tactile players they are opposite, hot or cold, organic or inorganic. The corrugated cardboard was turned into copper by the electroforming technique. I love the challenge that technique gives. Any soft material can become metal and come to life in eternity in the art of jewelry. The corrugated cardboard was recycled, dipped in epoxy resin in symbiosis with silver and thread, and ended up on my little hill of recycled art.
MATERIAL: corrugated cardboard, epoxy resin, silver, thread.
The brooch is made using combined techniques. I love the challenge of combining techniques and matter. The corrugated cardboard was transformed into copper by alchemy, electroforming technique, and gained the strength of the metal. It is immersed in epoxy resin with an ornament of silver and bright green wrapped thread.

RITAM, broš,
RITAM linija kao ritam riječi u molitvi, smirenje i duhovni mir stvoreni pogledom na organski prožete tonove i taktilnosti materije. Ritam različitih materija se organski prožimaju iako su po taktilnisti u suprotnosti, tople ili hladne, organske ili anorganske. Rebrasti karton je pretvoren u bakar tehnikom elektrooblikovanja. Volim izazov koja ta tehnika daje. Svaka mekana materija može postati metal i zaživjeti u vječnost u artu nakita. Rebrasti karton je recikliran, utopljen u epoksidnoj smoli u simbiozi sa srebrom i koncima i završio na mom malu brdašcu recikliranog arta.
MATERIJAL: rebrasti karton, epoksidna smola, srebro, konac.
Broš je napravljen kombiniranim tehnikama. Volim izazov kombinacije tehnika i materija. Rebrasti karton je alkemijom, tehnikom elektrooblikovanja pretvoren u bakar i dobio je čvrstoču metala. Utopljen je u epoksilnoj smoli sa ornamentom srebra i kričavo zelenog omotanog konca.

back side
stražnja strana


invitation
pozivnica


Sunday, June 21, 2020

RETROSPECTIVE OF TEXTILE JEWELERY

Periodically it is good to make a retrospective of creativity, we evolve over the years!
Emotions change just as much as inspirations. I have a new cycle of textile and mixed media jewelry in preparation. In accordance with the new cycle, I am currently in the phase of renovating the studio. I look forward to new more functional works benchs. The walls will have a different color and the whole atmosphere will be different. The workspace will be more inspiring ... bthw, it's a small studio, with lots of tools and machines. Currently, the law of creative chaos reigns in the studio :)))
For now, enjoy a retrospective of textile jewelry made from 2013-2020. years.

Periodično je dobro napraviti retrospektivu stvaralaštva, evoluiramo tokom godina!
Emocije se mijenjaju jednako kao i inspiracije. U pripremi imam novi ciklus tekstilnog i mixed media nakita. U skladu sa novim ciklusom upravo sam u fazi renoviranja ateljea. Veselim se novim funkcionalnijim radnim stolovima. Zidovi će imati drugu boju i cijela atmosfera će biti drugačija. Radni prostor će biti inspirativniji...bthw, mali je atelje, a puno alata i strojeva.  Trenutno u ateljeu vlada zakon kreativnog kaosa :))) 
Za sada, uživajte u retrospektivi tekstilnog nakita napravljenoga od 2013-2020. godine.Visit my art shops:
VESNAjewelryART - women jewelry
https://www.etsy.com/shop/VESNAjewelryART
VESNAmanJEWELRY - man jewelry
VESNAenamelJEWELRY - enamel jewelry
https://www.etsy.com/shop/VESNAenamelJEWELRY
VESNAfiberART - fiber jewelry
https://www.etsy.com/shop/VESNAfiberART
FACEmaskCRO - face mask
https://www.etsy.com/shop/FACEmaskCROWednesday, June 17, 2020

The FOREST exhibition

The FOREST exhibition is closed today. These were my exhibits at the exhibition in the ULUPUH gallery, Ilica 13, 1st floor, Zagreb.
In the same space, in a few days, a part of the exhibition of the biennial exhibition ZAGREB SALON for Applied Art and Design will open, where my 2 works will be exhibited. The global crisis continues, but artists are working hard :)

The exhibition could be viewed in the ULUPUH gallery, Ilica 13/1 until June 15, on weekdays from 10 am to 5 pm, on Saturdays from 10 am to 1 pm.
Concept and art exhibition: Davorin Klarić
Exhibition curator and selector: Branka Hlevnjak
More about exhibition you can read and see on official ULUPUH web page: https://ulupuh.hr/art-eco-suma/

CONCEPT OF MY WORKS
Textile necklaces are an homage to the burned forests. Around a piece of wood, life grows like buds and the forest comes to life again. The colors of new forest life sparkle in the forms of silk, thread, wood, glass beads and semi-precious stones. Life goes on!


Izlozba ŠUMA danas je zatvorena. Ovo su bili moji exsponati na izlozbi u galeriji ULUPUH, Ilica 13, 1 kat, Zagreb.
U istom prostoru za nekoliko dana se otvara dio postava bijenalne izlozbe ZAGREBACKI SALON za primijenjenu umjetnost i dizajn na kojem ce biti izlozena moja 2 arta. Globalna kriza traje, ali umjetnici vrijedno rade :)
Više o izložbi možete pročitati i vidjeti na službenoj web stranici ULUPUH-a: https://ulupuh.hr/art-eco-suma/


KONCEPT MOJIH RADOVA
Tekstilne ogrlice su homage opožarenim šumama. Oko jednog komada drveta kao pupoljci raste život i šuma opet oživljava. Zaiskre boje novog šumskog života u oblicima svile, konaca, drveta, staklenih perli i poludragog kamenja. Život se nastavlja!

____________________
Brown branch, 2019
necklace (combined technique, wood, threads, pearls, opal, lapis lazuli, coral, glass beads), 58x20x3 cm

Smeđa grana, 2019.
ogrlica (kombinirana tehnika, drvo, konci, biseri, opal, lapis lazuli, koralj, staklene perle), 58x20x3 cm

Green Branch, 2019
necklace (combined technique, silk, wood, silver, glass beads, gold pyrite, cotton threads, colors), 65x20x3 cm

Zelena grana, 2019.
ogrlica (kombinirana tehnika, svila, drvo, srebrno, staklene perle, zlatni pirit, pamučni konci, boje), 65x20x3 cm Green View, 2019
necklace (silk, wood, emerald, threads, brass, colors), 55x10x3 cm

Zeleni pogled, 2019.
ogrlica (svila, drvo, smaragd, konci, mesing, boje), 55x10x3 cm


This is how my necklaces looks like in the exhibition setup in a composition with a kapafix panel 70 * 100 cm and one small stump 20 * 22 cm

Ovako izgledaju moje ogrlice u postavu izložbe u kompoziciji sa kapafix panooom 70*100cm i jednim malim panjem 20*22 cm 
Sunday, May 17, 2020

FACE MASKS

With the changes on a global level, I also added another one activity in my work and opened a new Etsy Web shop with face masks. All are made from quality cotton fabrics purchase in Croatia with filter pocket. Description you will find in my shop:

Sa promjenama na globalnoj razini i ja sam dodala još jednu aktivnost u svom stvaralaštvu i otvorila novi Etsy Web shop sa maskicama za lice. Sve su napravljene od kvalitetnih pamučnih tkanina koje sam kupila u Hrvatskoj sa džepićem za filter. Opis ćete naći u shop-u:

Click on each photo to visit my Etsy web shop with face masks, thank you!
Kliknite na svaku fotografiju da posjetite moj Etsy web shop, hvala!

face mask, for men, men fashion, black face mask, travel mask, dust mask, Etsy shop, 


face mask, for men, women fashion, grey face mask,dots, polka dots, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric

face mask, for men, women fashion, grey face mask,dots, polka dots, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric


face mask, for men, women fashion, grey face mask,dots, polka dots, red black,travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaricface mask, for men, women fashion, grey face mask,dots, polka dots, red black, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric
   
                     
      face mask, for men, women fashion, grey face mask,dots, polka dots, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric
                                                                                                                                     

     face mask, for men, women fashion, grey face mask,dots, polka dots, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric


face mask,  women fashion, fashion face mask, colorful, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric

face mask, women fashion, fashion face mask, stripe face mask, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric


face mask, for men, women fashion, grey face mask, flowers, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric

face mask, for men, women fashion, grey face mask, flowers, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric


face mask, for men, women fashion, grey face mask,dots, geometric, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric

face mask, for men, women fashion, grey face mask,dots, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric
face mask, for men, women fashion, grey face mask,dots,  travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric

face mask, for men, women fashion, grey face mask,dots, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric


face mask, for men, women fashion, grey face mask,dots, flowers, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric


face mask, for men, women fashion, ,dots, beige, black, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric

face mask, for men, women fashion, beige, black, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric

face mask, for men, women fashion,  face mask,dots, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric


face mask, for men, women fashion, grey face mask, grey black, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric

face mask, for men, women fashion, grey face mask, grey black  travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric

face mask, for men, women fashion, grey face mask,dots, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric

face mask, for men, women fashion, grey face mask,dots, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric


face mask, for men, women fashion, black white face mask,dots, polka dots, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric

face mask, for men, women fashion, black white face mask,dots, polka dots, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric

face mask, for men, women fashion, black white face mask,dots, polka dots, travel mask, dust mask, Etsy shop, Vesna Kolobaric

WOMEN NECKLACE - Vesna Kolobaric

WOMEN NECKLACE All unique and handmade by me in my small studio in Đakovo, Croatia, Europe, Planet Earth.  UNIQUE women necklace from 2004-2...